De brouwzaal, in alle opzichten het belangrijkste gebouw van deze site, is jarenlang overgelaten aan de tand des tijds. Dat deze langzaam maar erg grondig knaagt, weet iedereen. Gelukkig zijn wij Vlamingen geboren met een baksteen in de maag. Dàt en onze koppige aard maken kleine wonderen soms toch mogelijk.

Je kan er onmogelijk naast kijken. Van zodra men de Steenbergstraat in rijdt ziet men van verre het grote, statige gebouw met zijn stijlvolle gevel van geëmailleerde witte gevelstenen. Alles straalt rijkdom uit, macht en een groot gevoel voor schoonheid en harmonie.

Deze gebouwen kennen we als "koeienstallen", maar eigenlijk is die benaming veel te simpel voor de vele functies die deze gebouwen gekend hebben. Dat er wat koeien in stonden, is slechts een deel van het verhaal.

Heel onopvallend, geprangd tussen de imposante brouwzaal en de stallingen rechts, zit het magazijn/de bottelarij. Het is een gebouw zonder enige opsmuk. Omdat het vanop straat niet zichtbaar is, werd er geen moeite gedaan om er een mooie siergevel tegen te metselen.

Meteen in het oog springend voor wie de site bezoekt, is de grote duiventoren die links tegen de vroegere paardenstallen aan kleeft. De voorgevel van deze stallen werd in dezelfde luxueuze baksteen en in dezelfde stijl als het koetshuis afgewerkt. De gebouwen links vormen tezamen één 40 m lange imposante gevel, die de koer een enorme diepte geven, en de blik onafwendbaar geleiden

Wanneer je de koer opwandelt, dan merk je links van je meteen het statige koetshuis op. De drie grote blauw-wit gestreepte poorten maakten in de glorietijden meteen indruk op de bezoeker. De mooie moderne regelmatige baksteen van Neuport, de imposante gebouwen met op maat gehouwen blauwe steen, de van sierlijk smeedwerk voorziene poorten, alles wees op een huis van standing