Brouwerij Rubbens is op enkele decennia tijd uitgegroeid van een zeer kleinschalig brouwerijtje - eind 19de eeuw - tot een heuse industriële "bedoening" - jaren dertig vorige eeuw - met een zeer uitgebreid netwerk van cafés. Dankzij de wonderen van de fotografie kunnen wij u een heel scala aan foto's aanbieden. We zijn uitermate dankbaar voor de bereidwillige medewerking van de familie Rubbens - waarvan enkele leden nog steeds woonachtig zijn in diezelfde Steenbergstraat trouwens - die zo vriendelijk geweest is om hun authentieke foto's te laten inscannen en de publicatie ervan op deze site toe te laten.

Het brouwproces in Brouwerij Rubbens veranderde door de jaren heen op heel organische wijze. Naarmate er nieuwe technieken werden uitgevonden en er meer productie nodig was, paste men de machines en processen aan waar nodig. Een groot masterplan zoals men dat tegenwoordig "normaal" acht, was in die tijd nog niet echt de gewoonte. Daarom ook dat deze brouwerij een zeer unieke mix van diverse technologiën had.

Aan de hand van het archiefonderzoek en het onderzoek ter plaatse naar bouwsporen was het mogelijk van het terrein een bouwevolutie te schetsen die een indrukwekkende 141 jaar overspant. Op het huidige kadasterplan werd aan de hand van voornoemde informatie, vertrekkende vanaf de hedendaagse situatie steeds verder teruggegaan in de tijd, met volgende synthese als resultaat.

Reeds in de jaren '80 besefte de dienst "Onroerend Erfgoed" welk een uitermate interessante brouwerij dit was geweest. Met name de zeer complete en zeer gevarieerde uitrusting maakte hen zeer opgewonden en ze wilden maar al te graag deze site klasseren om te beschermen voor het nageslacht. De familie had echter een ander toekomstbeeld voor ogen, en ondernam daarop de nodige stappen om de dienst "Onroerend Erfgoed" af te remmen in hun enthousiasme. Met de volgende verkavelings- en beschermingspolemiek tot gevolg.