Bier, monumenten en cultuur kunnen een perfect huwelijk sluiten. Een mooi voorbeeld is de Zonnegemse Zot, gebruowen door de Proefbrouwerij voor de vzw Oude Brouwerij van Zonnegem. Het beschermde monument is ondertussen omgevormd tot woon- en werkruimte, rest nog de heropbouw van de voormalige brouwzaal.

De Zonnegemse brouwerij in de Steenbergstraat lijkt van verdere verloedering gered. Een Antwerpse familie van pianorestaurateurs kocht het industriële pand en zal het ombouwen tot een wooncomplex, een piano-atelier en een polyvalente kultuurzaal. In een later stadium wordt een vleugel nog verbouwd tot vormingscentrum.

Vlamingen hebben de naam noeste werkers te zijn. Niet verwonderlijkj dus dat in alle Vlaamse steden en gemeenten roerende en onroerende getuigen van die werkkracht zijn overgebleven. Precies om die, bijwijlen onbekende getuigen, in het daglicht te stellen, opteerde de Stuurgroep Open Monumentendag Vlaanderen om arbeid als thema te nemen voor zijn negende Open Monumentendag (OMD) die op zondag 14 september plaatsheeft.

In 1995 kochten de broers Luc en Daniël Boulanger een vervallen brouwerij in de dorpskern van Zonnegem in Oost-Vlaanderen. Vandaag wonen hier vier gezinnen. De 20.000 lege flesjes die Luc vond, worden gerecupereerd voor de Zonnegemse Zot, het bier van de vzw Oude Brouwerij van Zonnegem.

In 1995 kochten de broers Luc en Daniël Boulanger een vervallen brouwerij in de dorpskern van Zonnegem, een deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem. Vandaag wonen ze er samen met twee andere gezinnen. Het brouwershuis, de paardenstallen, de koeienstal en het koetshuis hebben de vier echtparen onder elkaar verdeeld. De gekasseide binnenkoer, de tuin en het hekken zijn gemeenschappelijk bezit. Ook de 20.000 lege glazen flesjes die Luc en Greet in hun gedeelte vonden, werden gerecupereerd, voor de Zonnegemse Zot, het biertje van de vzw Oude Brouwerij van Zonnegem.