Reeds in de jaren '80 besefte de dienst "Onroerend Erfgoed" welk een uitermate interessante brouwerij dit was geweest. Met name de zeer complete en zeer gevarieerde uitrusting maakte hen zeer opgewonden en ze wilden maar al te graag deze site klasseren om te beschermen voor het nageslacht. De familie had echter een ander toekomstbeeld voor ogen, en ondernam daarop de nodige stappen om de dienst "Onroerend Erfgoed" af te remmen in hun enthousiasme. Met de volgende verkavelings- en beschermingspolemiek tot gevolg.

15/12/1980:
     De brouwerij wordt op "voorontwerp van lijst" geplaatst voor "bescherming vatbare dorpsgezichten" en voor "bescherming vatbare monumenten met roerende installatie (onroerend door bestemming)".
11/02/1981:
     Bezwaar van de fam. Rubbens waarin zij stellen dat bij een eventuele opname in "ontwerp van lijst" zij de rechtmatige (art. 7 6e lid van de wet van 7 aug. 1931) vergoeding zouden opeisen wegens devaluatie van hun bouwgronden tot landbouwgronden. Er volgde nooit een ministerieel besluit voor de opname in "ontwerp van lijst" .
04/04/1985:
     Verkavelingsaanvraag voor de moestuin en het park (240g2:lot1, lot2, lot3)
04/04/1985:
     Verkavelingsaanvraag van de brouwerij en boomgaard (252e, 254l).
08/08/1985:
     Verkaveling brouwerij en boomgaard (252e,254l) geweigerd wegens industriëel archeologische waarde.
19/09/1985:
     Verkaveling moestuin (240g2: lot3) toegestaan.
     Verkaveling park (240g2: lot1 , lot2) geweigerd wegens parkwaarde.
16/10/1985:
     Verkoop van de moestuin (240g2: lot3=240k3) als bouwgrond.
     Gelegen aan de Gentsestraat.
09/01/1986:
     Verkavelingsaanvraag van het park (240l3: lot1, lot2).
13/02/1987:
     Verkavelingsaanvraag van de boomgaard (252f).
27/02/1987:
     Verkaveling park (240l3: lot1, lot2) toegestaan zonder bezwaar.
27/04/1987:
     Verkaveling boomgaard (252f) toegestaan zonder bezwaar.
27/05/1987:
     Verkoop van de boomgaard (252f) als bouwgrond, inmiddels bebouwd.
1 5/12/1988:
     Verkavelingsaanvraag van de brouwerij (254l).
22/03/1 989:
     Verkaveling brouwerij (254l) geweigerd wegens industrieel archeologische waarde.
13/12/1989:
     Na beroep bij de Bestendige Deputatie en na beroep bij de Minister
     Verkaveling brouwerij (254m,n) vergund op voorwaarde van totale sloping.
07/03/1989:
     Verkoop van deel park (240l3: lot1) als bouwgrond, inmiddels bebouwd.
27/12/1989:
     Verkoop van deel park (240l3: lot2) als bouwgrond, nog niet bebouwd.
17/09/1990:
     Verkoop van het gebouwencomplex (254m,n) net vóór de sloping.
30/03/1995:
     Het gebouwencomplex (254m,n) wordt opkocht door huidige eigenaars.
06/03/1997:
     De brouwerij met uitrusting is een beschermd monument