Aan de hand van het archiefonderzoek en het onderzoek ter plaatse naar bouwsporen was het mogelijk van het terrein een bouwevolutie te schetsen die een indrukwekkende 141 jaar overspant. Op het huidige kadasterplan werd aan de hand van voornoemde informatie, vertrekkende vanaf de hedendaagse situatie steeds verder teruggegaan in de tijd, met volgende synthese als resultaat.

Alle volgende getekende 3D-schetsen zijn in de jaren '90 gemaakt door Anthony Vanderstraeten, de architect die betrokken was bij de klassering en verdere verbouwingen van de brouwerij.

Situatie in 1829

Deeltekening, overgenomen van het oudste kadastraal plan. Opgemaakt onder Hollands bewind met volgend opschrift

"Gemeente Sonnegem in 2 sectien
De sectie A in een Blad
Genaamd van het Dorp
Enig Blad van N 1 tot N2 60"

Hierop zien we een dorpskern bestaande uit de inmiddels verdwenen kerk (herbouwd in 1869), 4 herenboerderijen, 8 klein ere hoeves en een 4-tal woningen.
De meeste landeigendommen behoorden toe aan de abdij van Drongen. Gedeeltelijk op de plaats van de huidige burgerwoning bevond zich een L-vormige hoeve.
Een opgevulde waterput (opgetrokken in Balegemse zandsteen) die zich moet situeren in de oksel tussen het jagerspaviljoen en het herenhuis, is vermoedelijk de enige restant uit deze bouwperiode.

Perceelopdeling

De toenmalige eigendom bestond uit de L-vormige hoeve met kadastraal nr. 254 en het achterliggende terrein met de nrs. 251, 252, 253, 255

Familiekroniek

Het betreffende perceel was in eigendom van de familie Van Gyseghem, een van de oudste families uit Zonnegem (hun stamboom loopt terug tot in 1650).

Situatie in het jaar 1845

Tussen 1825 en 1850 werd door Judocus Van Gijseghem een huis opgericht. Hiervoor moest een deel van de oude boerderij worden afgebroken en vervangen door een grotere nieuwbouw. Deze uitbreiding vormt nog steeds de kern van de huidige herenwoning (het volledige grondoppervlak uitgezonderd de living). De kelder onder de herenwoning stamt uit deze of voorgaande bouwfase.

Perceelopdeling

Het kadastrale nummer van het oude deel van boerderij werd opgesplitst: de woning kad. nr.: 254a en het erf 255a. Ook het perceel van de nieuwbouw werd opgesplitst waarbij de woning kad. nr. 254b kreeg en het erf 255b. In 1856 werd het oude deel gesloopt en kreeg het volledige erf nr. 255b, de woning nr. 254 a.

Familiekroniek

Benedictus (Benoit) Rubbens ( 1835-1897), een landbouwerszoon uit Grimbergen huwde in 1861 met Barbara Van Gijseghem. Na hun huwelijk betrokken ze de woning in de Steenbergstraat die zo in het bezit kwam van de familie Rubbens.

Situatie in het jaar 1883

De bestaande eenvoudige hoeve wordt uitgebouwd tot een indrukwekkende herenhoeve. De nog steeds bestaande stallingen worden opgetrokken (het huidige bouwblok IV, V , Vl en VII) als open structuren zonder gewelven. Eveneens de huidige brouwzaal (toen de hoofdschuur) met de assymetrische ingangspoort in zandsteen (is vrijgemaakt vanachter het bezetwerk). Tegen de hoofdschuur werd, naar de ingang toe, over de halve gevelbreedte een extra stal geplaatst. Van deze stal is in bouwblok II nog steeds de top- en achter-gevel zichtbaar.

Om de stallingen met de bestaande woning te kunnen verbinden werd het verloop van de straat licht gewijzigd. In dezelfde bouwcampagne werd de bestaande woning ook naar de andere zijde (de living en bovenliggende kamers) uitgebreid. Zo werd het huidige bouwblok III verkregen. De vroegere topgevel (met afgekapte schouw) is op de zolder nog steeds zichtbaar. De raamopeningen werden herverdeeld, de binnenindeling werd grondig gewijzigd en de inkom verplaatst. Door deze verschillende aanpassingen werd in de woning de stabiliteit ernstig verstoord.

Perceelopdeling

De volledige binnenkoer met bouwblokken kreeg het kad. nr.: 254c, het aan het straat palende land met stal het kad. nr. 2 5 Sc en het achterliggende weiland 254d.

Familiekroniek

Tijdens zijn Ieven bouwde Benoit Rubbens het boerenhof om tot een ware herenboerderij. In 1870 richtte hij brouwerij "De Zon" op. In eerste instantie ging het om een beperkte nevenactiviteit van het landbouwbedrijf. Benoit werd later eerste schepen van Zonnegem. Van 1892 tot aan zijn dood in 1897 was Benoit Rubbens burgemeester van Zonnegem

Situatie in het jaar 1897

In dat jaar startten de aanpassingswerken om de hoeve om te vormen tot brouwerij. In de huidige brouwzaal (de toen verbouwde hoofdschuur) werd de centrale verdeelmuur opgetrokken en de welfsels ingebracht. De assymmetrische ingang werd vervangen door de huidige kleinere en centrale toegang, gekoppeld aan de onderliggende toegang naar de kelder. Om voornoemde werken mogelijk te maken werd de stal aan de voorzijde gesloopt. Een nieuwe schuur werd wat verderop gebouwd. De achtergevel en de topgevels van bouwblok II getuigen nog van deze bouwfase. Aan de westzijde van de brouwzaal wordt het ketelhuis opgetrokken met de achterliggende schoorsteen.

Perceelopdeling

Het boerderij-gedeelte met binnenkoer krijgt kad. nr. 2 54d, het brouwerij-gedeelte 254e, het naastliggend weiland nr.252b en het land langs de straat behoudt het nr. 255c

Familiekroniek

Na het overlijden van vader Benoit Rubbens (1897) bouwde zoon Pieter Alphonse Rubbens (1862-1928) de boerderij om tot een gemechaniseerde brouwerij, waarbij alles door de centrale stoommachine aangedreven werd. In 1896 installeerde hij de eerste roerkuip. Van 1898 tot 1928 was Alfons Rubbens burgemeester van Zonnegem.

Situatie in het jaar 1902

In 1902 werd de eest opgetrokken en gebeuren vermoedelijk de verdere aanpassingswerken in de andere stallingen (inbrengen van trogwelven). In 1905 werd op de hoek van het domein een kapelletje opgetrokken. In 1907 werd de jagerszaal aangebouwd. De voorgevel met aanbouw van het woonhuis werd dan samen met het jagerslokaal uitgetegeld.

Perceelopdeling

Het brouwerijgedeelte krijgt kad.nr. 254f, het naastliggend weiland 252c en het stuk land langs de straat wordt opgesplitst in het bouwvolume van de kapel met 255d en in weiland met nr. 255e. Het boerderijgedeelte met binnenkoer krijgt vanaf het ogenblik van de aanbouw van het jagerslokaal het nr.254g.

Familiekroniek

Alfons Rubbens zette de verfraaiingswerken aan het gebouwencomplex verder en laat ons bij zijn overlijden de brouwerij (wat betreft gevelafwerking) na zoals we ze nu nog kennen.

Situatie in het jaar 1909

In 1909 werd de stal naast de brouwerszaal verbouwd, er kwam een uitbreiding naar de binnenkoer bij en er werd een duiventoren opgetrokken. De stal werd verder uitgebreid tot aan de straat met garages. Om deze uitbreiding te kunnen realiseren werd een bestaande schuur langs de straatzijde gesloopt op de straatmuur na, die als basis voor de topgevel bleef dienen. Zowel het bestaande deel als de uitbreiding werden opgesmukt met een nieuwe paradegevel. Het is in deze toestand dat bouwblok I en II zich nu nog bevinden.

Perceelopdeling

Het brouwerijgedeelte krijgt kad.nr. 254h, het naastliggend weiland 252d. Het boerderijgedeelte met binnenkoer krijgt nr. 254i.

Familiekroniek

Charles (Karel) Rubbens (1887-1928) nam het burgemeesterschap over van zijn overleden vader in 1928. Hijzelf stierf echter ook in datzelfde jaar. Zijn echtgenote Helena Van De Velde nam de beheer van de brouwerij in eigen handen met bijstand van de gemeentesecretaris J. Van Dorpe en haar broer G. Van De Velde.

 Situatie in het jaar 1930

Vanaf 1930 start de technische modernisering van de brouwerij. De eest werd omgebouwd om onderdak te kunnen geven aan de nieuwe koelinstallatie en de ijsfabricatie. De bestaande stoomketel werd vervangen door een nieuwe (1931). Aluminium tanks voor het gisten en lageren van het bier van !age gisting werden in de kelders van bouwblok VII gemonteerd. Op de verdieping erboven kwam de filter en de nieuwe isobar-installatie om het bier op vaten te trekken. Aan de achterzijde van dit bouwblok werd een bijgebouw opgetrokken om de flessen te reinigen en te bottelen.

Later volgde in hetzelfde gebouw de pasteurisatie. Tezelfdertijd werd de achtertuin (het nieuwe park) bereikbaar gemaakt via een doorgang doorheen de schuur. Vanaf 1945 (na de oorlog) kon dan ook dankzij de grondige vernieuwingswerken "bier van lage gisting" gebrouwen worden. Het brouwen van bier van hoge gisting werd volledig stop gezet. Het toenmalige gebouwenbestand werd tot op heden niet meer uitgebreid.

Perceelopdeling

Het brouwerijgedeelte, nu doorlopend over het vroegere boerderij-gedeelte krijgt kad.nr. 254l, het naastliggend weiland 252e, het aangewonnen stuk land 240g2 en de daarop opgetrokken aanbouw nr. 254k.

Familiekroniek

Helena Van De Velde zorgt voor de verdere uitbreidingen en aanpassingen. Na het beëindigen van zijn militaire dienst neemt haar zoon Joseph Rubbens in 1947 het beheer in handen. Joseph Rubbens (1919-1993), gehuwd met M. Bocklandt was burgemeester van Zonnegem van 1947 tot 1977 (in 1977 gefusioneerd met St. Lievens Houtem).

Situatie vanaf de jaren 70

Vanaf 1983 staan de gebouwen leeg en begon het verval. In 1989 werd de intacte inboedel verkocht en uit het complex verwijderd. De aangebrachte schade (vooral aan de brouwzaal) versnelde het verval van het complex. De monocylinder-stoommachine en de baskuul-waterpomp werden verkocht aan het brouwerijmuseum in Bocholt. De open roerkuip, kookketel en koelbak aan nv Boon in Lembeek en de ammoniakcompressor en pletmolen aan een museum in Charleroi.


Perceelopdeling

In 1973 gebeurt een hernummering waarbij alle bouwvolumes kad. nr. 254k krijgen en de binnenkoer het kad. nr. 254l. In 1985-86 wordt het park opgedeeld in drie bouwloten 240 k3 en 240 l3 en de boomgaard wordt 252 f. In 1989 wordt het gebouwencomplex met binnenkoer in 2 bouwloten opgedeeld; 254m en 254n.

Familiekroniek

In 1970 wordt het brouwen volledig stopgezet. De activiteiten beperkten zich tot het uitzetten (verdelen) van bier van de firma Krüger en Van Roy. In de jaren 80 zet Joseph Rubbens alle activiteiten stop. In het jaar 1983, bij het overlijden van zijn moeder, Helena Van De Velde wordt de brouwerij verlaten. De brouwinstallatie lag toen al 13 jaar stil.