Vlamingen hebben de naam noeste werkers te zijn. Niet verwonderlijkj dus dat in alle Vlaamse steden en gemeenten roerende en onroerende getuigen van die werkkracht zijn overgebleven. Precies om die, bijwijlen onbekende getuigen, in het daglicht te stellen, opteerde de Stuurgroep Open Monumentendag Vlaanderen om arbeid als thema te nemen voor zijn negende Open Monumentendag (OMD) die op zondag 14 september plaatsheeft.

De Zonnegemse brouwerij in de Steenbergstraat lijkt van verdere verloedering gered. Een Antwerpse familie van pianorestaurateurs kocht het industriƫle pand en zal het ombouwen tot een wooncomplex, een piano-atelier en een polyvalente kultuurzaal. In een later stadium wordt een vleugel nog verbouwd tot vormingscentrum.

Bier, monumenten en cultuur kunnen een perfect huwelijk sluiten. Een mooi voorbeeld is de Zonnegemse Zot, gebruowen door de Proefbrouwerij voor de vzw Oude Brouwerij van Zonnegem. Het beschermde monument is ondertussen omgevormd tot woon- en werkruimte, rest nog de heropbouw van de voormalige brouwzaal.