*** UNDER CONSTRUCTION ***

Algemene introductie tot het tijdperk waairn de site verkocht werd en geklasseerd werd als industrieel erfgoed.