15/12/1980:
     De brouwerij wordt op "voorontwerp van lijst" geplaatst voor "bescherming vatbare dorpsgezichten" en voor "bescherming vatbare monumenten met roerende installatie (onroerend door bestemming)".
11/02/1981:
     Bezwaar van de fam. Rubbens waarin zij stellen dat bij een eventuele opname in "ontwerp van lijst" zij de rechtmatige (art. 7 6e lid van de wet van 7 aug. 1931) vergoeding zouden opeisen wegens devaluatie van hun bouwgronden tot landbouwgronden. Er volgde nooit een ministerieel besluit voor de opname in "ontwerp van lijst" .
04/04/1985:
     Verkavelingsaanvraag voor de moestuin en het park (240g2:lot1, lot2, lot3)
04/04/1985:
     Verkavelingsaanvraag van de brouwerij en boomgaard (252e, 254l).
08/08/1985:
     Verkaveling brouwerij en boomgaard (252e,254l) geweigerd wegens industriëel archeologische waarde.
19/09/1985:
     Verkaveling moestuin (240g2: lot3) toegestaan.
     Verkaveling park (240g2: lot1 , lot2) geweigerd wegens parkwaarde.
16/10/1985:
     Verkoop van de moestuin (240g2: lot3=240k3) als bouwgrond.
     Gelegen aan de Gentsestraat.
09/01/1986:
     Verkavelingsaanvraag van het park (240l3: lot1, lot2).
13/02/1987:
     Verkavelingsaanvraag van de boomgaard (252f).
27/02/1987:
     Verkaveling park (240l3: lot1, lot2) toegestaan zonder bezwaar.
27/04/1987:
     Verkaveling boomgaard (252f) toegestaan zonder bezwaar.
27/05/1987:
     Verkoop van de boomgaard (252f) als bouwgrond, inmiddels bebouwd.
1 5/12/1988:
     Verkavelingsaanvraag van de brouwerij (254l).
22/03/1 989:
     Verkaveling brouwerij (254l) geweigerd wegens industrieel archeologische waarde.
13/12/1989:
     Na beroep bij de Bestendige Deputatie en na beroep bij de Minister
     Verkaveling brouwerij (254m,n) vergund op voorwaarde van totale sloping.
07/03/1989:
     Verkoop van deel park (240l3: lot1) als bouwgrond, inmiddels bebouwd.
27/12/1989:
     Verkoop van deel park (240l3: lot2) als bouwgrond, nog niet bebouwd.
17/09/1990:
     Verkoop van het gebouwencomplex (254m,n) net vóór de sloping.
30/03/1995:
     Het gebouwencomplex (254m,n) wordt opkocht door huidige eigenaars.
06/03/1997:
     De brouwerij met uitrusting is een beschermd monument