BOUWEVOLUTIE

Vanaf 1930 start de technische modernisering van de brouwerij. De eest werd omgebouwd om onderdak te kunnen geven aan de nieuwe koelinstallatie en de ijsfabricatie. De bestaande stoomketel werd vervangen door een nieuwe (1931). Aluminium tanks voor het gisten en lageren van het bier van !age gisting werden in de kelders van bouwblok VII gemonteerd. Op de verdieping erboven kwam de filter en de nieuwe isobar-installatie om het bier op vaten te trekken. Aan de achterzijde van dit bouwblok werd een bijgebouw opgetrokken om de flessen te reinigen en te bottelen. Later volgde in hetzelfde gebouw de pasteurisatie. Tezelfdertijd werd de achtertuin (het nieuwe park) bereikbaar gemaakt via een
doorgang doorheen de schuur. Vanaf 1945 (na de oorlog) kon dan ook dankzij de grondige vernieuwingswerken "bier van lage gisting" gebrouwen worden. Het brouwen van bier van hoge gisting werd volledig stop gezet. Het toenmalige gebouwenbestand werd tot op heden niet meer uitgebreid.


PERCEELOPDELING

Het brouwerijgedeelte, nu doorlopend over het vroegere boerderij-gedeelte krijgt kad.nr. 254l, het naastliggend weiland 252e, het aangewonnen stuk land 240g2 en de daarop opgetrokken aanbouw nr. 254k.

FAMILIEKRONIEK

Helena Van De Velde zorgt voor de verdere uitbreidingen en aanpassingen. Na het beëindigen van zijn militaire dienst neemt haar zoon Joseph Rubbens in 1947 het beheer in handen. Joseph Rubbens (1919-1993), gehuwd met M. Bocklandt was burgemeester van Zonnegem van 1947 tot 1977 (in 1977 gefusioneerd met St. Lievens Houtem).