BOUWEVOLUTIE

In 1909 werd de stal naast de brouwerszaal verbouwd, er kwam een uitbreiding naar de binnenkoer bij en er werd een duiventoren opgetrokken. De stal werd verder uitgebreid tot aan de straat met garages. Om deze uitbreiding te kunnen realiseren werd een bestaande schuur langs de straatzijde gesloopt op de straatmuur na, die als basis voor de topgevel bleef dienen. Zowel het bestaande deel als de uitbreiding werden opgesmukt met een nieuwe paradegevel. Het is in deze toestand dat bouwblok I en II zich nu nog bevinden.

PERCEELOPDELING

Het brouwerijgedeelte krijgt kad.nr. 254h, het naastliggend weiland 252d. Het boerderijgedeelte met binnenkoer krijgt nr. 254i.

FAMILIEKRONIEK

Charles (Karel) Rubbens (1887-1928) nam het burgemeesterschap over van zijn overleden vader in 1928. Hijzelf stierf echter ook in datzelfde jaar. Zijn echtgenote Helena Van De Velde nam de beheer van de brouwerij in eigen handen met bijstand van de gemeentesecretaris J. Van Dorpe en haar broer G. Van De Velde.