BOUWEVOLUTIE

In 1902 werd de eest opgetrokken en gebeuren vermoedelijk de verdere aanpassingswerken in de andere stallingen (inbrengen van trogwelven). In 1905 werd op de hoek van het domein een kapelletje opgetrokken. In 1907 werd de jagerszaal aangebouwd. De voorgevel met aanbouw van het woonhuis werd dan samen met het jagerslokaal uitgetegeld.

PERCEELOPDELING

Het brouwerijgedeelte krijgt kad.nr. 254f, het naastliggend weiland 252c en het stuk land langs de straat wordt opgesplitst in het bouwvolume van de kapel met 255d en in weiland met nr. 255e. Het boerderijgedeelte met binnenkoer krijgt vanaf het ogenblik van de aanbouw van het jagerslokaal het nr.254g.

FAMILIEKRONIEK

Alfons Rubbens zette de verfraaiingswerken aan het gebouwencomplex verder en laat ons bij zijn overlijden de brouwerij (wat betreft gevelafwerking) na zoals we ze nu nog kennen.