BOUWEVOLUTIE

De bestaande eenvoudige hoeve wordt uitgebouwd tot een indrukwekkende herenhoeve. De nog steeds bestaande stallingen worden opgetrokken (het huidige bouwblok IV, V , Vl en VII) als open structuren zonder gewelven. Eveneens de huidige brouwzaal (toen de hoofdschuur) met de assymetrische ingangspoort in zandsteen (is vrijgemaakt vanachter het bezetwerk). Tegen de hoofdschuur werd, naar de ingang toe, over de halve gevelbreedte een extra stal geplaatst. Van deze stal is in bouwblok II nog steeds de top- en achter-gevel zichtbaar. Om de stallingen met de bestaande woning te kunnen verbinden werd het verloop van de straat licht gewijzigd. In dezelfde bouwcampagne werd de bestaande woning ook naar de andere zijde (de living en bovenliggende kamers) uitgebreid. Zo werd het huidige bouwblok III verkregen. De vroegere topgevel (met afgekapte schouw) is op de zolder nog steeds zichtbaar. De raamopeningen werden herverdeeld, de binnenindeling werd grondig gewijzigd en de inkom verplaatst. Door deze verschillende aanpassingen werd in de woning de stabiliteit ernstig verstoord.

PERCEELOPDELING

De volledige binnenkoer met bouwblokken kreeg het kad. nr.: 254c, het aan het straat palende land met stal het kad. nr. 2 5 Sc en het achterliggende weiland 254d.

FAMILIEKRONIEK

Tijdens zijn Ieven bouwde Benoit Rubbens het boerenhof om tot een ware herenboerderij. In 1870 richtte hij brouwerij "De Zon" op. In eerste instantie ging het om een beperkte nevenactiviteit van het landbouwbedrijf. Benoit werd later eerste schepen van Zonnegem. Van 1892 tot aan zijn dood in 1897 was Benoit Rubbens burgemeester van Zonnegem