Aan de hand van

-het archiefonderzoek
-het onderzoek ter plaatse naar bouwsporen

was het mogelijk een bouwevolutie van het terrein te schetsen. Op het huidige kadasterplan werd aan de hand van voornoemde informatie, vertrekkende vanaf de hedendaagse situatie steeds verder teruggegaan in de tijd, met volgende synthese als resultaat.

BOUWEVOLUTIE

Deeltekening, overgenomen van het oudste kadastraal plan. Opgemaakt onder Hollands bewind met volgend opschrift

"Gemeente Sonnegem in 2 sectien
De sectie A in een Blad
Genaamd van het Dorp
Enig Blad van N 1 tot N2 60"

Hierop zien we een dorpskern bestaande uit de inmiddels verdwenen kerk (herbouwd in 1869), 4 herenboerderijen, 8 klein ere hoeves en een 4-tal woningen.
De meeste landeigendommen behoorden toe aan de abdij van Drongen. Gedeeltelijk op de plaats van de huidige burgerwoning bevond zich een L-vormige hoeve.
Een opgevulde waterput (opgetrokken in Balegemse zandsteen) die zich moet situeren in de oksel tussen het jagerspaviljoen en het herenhuis, is vermoedelijk de enige restant uit deze bouwperiode.

PERCEELOPDELING

De toenmalige eigendom bestond uit de L-vormige hoeve met kadastraal nr. 254 en het achterliggende terrein met de nrs. 251, 252, 253, 255

 

FAMILIEKRONIEK

Het betreffende perceel was in eigendom van de familie Van Gyseghem, een van de oudste families uit Zonnegem (hun stamboom loopt terug tot in 1650).

BOUWEVOLUTIE

Tussen 1825 en 1850 werd door Judocus Van Gijseghem een huis opgericht. Hiervoor moest een deel van de oude boerderij worden afgebroken en vervangen door een grotere nieuwbouw. Deze uitbreiding vormt nog steeds de kern van de huidige herenwoning (het volledige grondoppervlak uitgezonderd de living). De kelder onder de herenwoning stamt uit deze of voorgaande bouwfase.


PERCEELOPDELING

Het kadastrale nummer van het oude deel van boerderij werd opgesplitst: de woning kad. nr.: 254a en het erf 255a. Ook het perceel van de nieuwbouw werd opgesplitst waarbij de woning kad. nr. 254b kreeg en het erf 255b. In 1856 werd het oude deel gesloopt en kreeg het volledige erf nr. 255b, de woning nr. 254 a.

FAMILIEKRONIEK

Benedictus (Benoit) Rubbens ( 1835-1897), een landbouwerszoon uit Grimbergen huwde in 1861 met Barbara Van Gijseghem. Na hun huwelijk betrokken ze de woning in de Steenbergstraat die zo in het bezit kwam van de familie Rubbens.

BOUWEVOLUTIE

De bestaande eenvoudige hoeve wordt uitgebouwd tot een indrukwekkende herenhoeve. De nog steeds bestaande stallingen worden opgetrokken (het huidige bouwblok IV, V , Vl en VII) als open structuren zonder gewelven. Eveneens de huidige brouwzaal (toen de hoofdschuur) met de assymetrische ingangspoort in zandsteen (is vrijgemaakt vanachter het bezetwerk). Tegen de hoofdschuur werd, naar de ingang toe, over de halve gevelbreedte een extra stal geplaatst. Van deze stal is in bouwblok II nog steeds de top- en achter-gevel zichtbaar. Om de stallingen met de bestaande woning te kunnen verbinden werd het verloop van de straat licht gewijzigd. In dezelfde bouwcampagne werd de bestaande woning ook naar de andere zijde (de living en bovenliggende kamers) uitgebreid. Zo werd het huidige bouwblok III verkregen. De vroegere topgevel (met afgekapte schouw) is op de zolder nog steeds zichtbaar. De raamopeningen werden herverdeeld, de binnenindeling werd grondig gewijzigd en de inkom verplaatst. Door deze verschillende aanpassingen werd in de woning de stabiliteit ernstig verstoord.

PERCEELOPDELING

De volledige binnenkoer met bouwblokken kreeg het kad. nr.: 254c, het aan het straat palende land met stal het kad. nr. 2 5 Sc en het achterliggende weiland 254d.

FAMILIEKRONIEK

Tijdens zijn Ieven bouwde Benoit Rubbens het boerenhof om tot een ware herenboerderij. In 1870 richtte hij brouwerij "De Zon" op. In eerste instantie ging het om een beperkte nevenactiviteit van het landbouwbedrijf. Benoit werd later eerste schepen van Zonnegem. Van 1892 tot aan zijn dood in 1897 was Benoit Rubbens burgemeester van Zonnegem

BOUWEVOLUTIE

In dat jaar startten de aanpassingswerken om de hoeve om te vormen tot brouwerij. In de huidige brouwzaal (de toen verbouwde hoofdschuur) werd de centrale verdeelmuur opgetrokken en de welfsels ingebracht. De assymmetrische ingang werd vervangen door de huidige kleinere en centrale toegang, gekoppeld aan de onderliggende toegang naar de kelder. Om voornoemde werken mogelijk te maken werd de stal aan de voorzijde gesloopt. Een nieuwe schuur werd wat verderop gebouwd. De achtergevel en de topgevels van bouwblok II getuigen nog van deze bouwfase. Aan de westzijde van de brouwzaal wordt het ketelhuis opgetrokken met de achterliggende schoorsteen.

PERCEELOPDELING

Het boerderij-gedeelte met binnenkoer krijgt kad. nr. 2 54d, het brouwerij-gedeelte 254e, het naastliggend weiland nr.252b en het land langs de straat behoudt het nr. 255c

FAMILIEKRONIEK

Na het overlijden van vader Benoit Rubbens (1897) bouwde zoon Pieter Alphonse Rubbens (1862-1928) de boerderij om tot een gemechaniseerde brouwerij, waarbij alles door de centrale stoommachine aangedreven werd. In 1896 installeerde hij de eerste roerkuip. Van 1898 tot 1928 was Alfons Rubbens burgemeester van Zonnegem.