Aan de hand van

-het archiefonderzoek
-het onderzoek ter plaatse naar bouwsporen

was het mogelijk een bouwevolutie van het terrein te schetsen. Op het huidige kadasterplan werd aan de hand van voornoemde informatie, vertrekkende vanaf de hedendaagse situatie steeds verder teruggegaan in de tijd, met volgende synthese als resultaat.

Alle 3D-schetsen in de volgende artikelen zijn in de jaren '90 gemaakt door Anthony Vanderstraeten, de architect die betrokken was bij de klassering en verdere verbouwingen van de brouwerij.

Situatie in het jaar 1829

Situatie in het jaar 1845

Situatie in het jaar 1883

Situatie in het jaar 1897

Situatie in het jaar 1902

Situatie in het jaar 1909

Situatie in het jaar 1930

Situatie vanaf de jaren 70

Verkavelings- en beschermingspolemiek