Over het exact aantal fases in de geschiedenis van de Oude Brouwerij van Zonnegem kan misschien wel gediscussieerd worden, maar men kan er niet om heen dat er eigenlijk twee grote tijdperken zijn: het tijdperk "Rubbens" en het tijdperk "niet-Rubbens", toen de site verkocht was.

Het is ook deze tweedeling die in deze rubriek zal nageleefd zal worden. Informatie over de groei en glorietijd van de brouwerij en de evolutie van het brouwproces hoort bij het eerste tijdperk. Besprekingen en fotogalerijen van verbouwingen van de herverkavelde site behoren tot het tweede tijdperk.

De informatie over het eerste tijdperk is een verzameling van gegevens bij elkaar gesprokkeld door de mensen van de Gentse dienst Stedebouw in de jaren '80, door Anthony Vanderstraeten - de Gijzenzeelse architect - in de jaren '90 tijdens de voorbereidingen om de site te laten erkennen als cultureel erfgoed en dankzij de oude fotoabulms van de familie Rubbens zelf.

Voor het tweede tijdperk hebben we een beroep kunnen doen op het fotoarchief van de gezinnen die momenteel de gebouwen bewonen.