15/12/1980:
     De brouwerij wordt op "voorontwerp van lijst" geplaatst voor "bescherming vatbare dorpsgezichten" en voor "bescherming vatbare monumenten met roerende installatie (onroerend door bestemming)".
11/02/1981:
     Bezwaar van de fam. Rubbens waarin zij stellen dat bij een eventuele opname in "ontwerp van lijst" zij de rechtmatige (art. 7 6e lid van de wet van 7 aug. 1931) vergoeding zouden opeisen wegens devaluatie van hun bouwgronden tot landbouwgronden. Er volgde nooit een ministerieel besluit voor de opname in "ontwerp van lijst" .
04/04/1985:
     Verkavelingsaanvraag voor de moestuin en het park (240g2:lot1, lot2, lot3)
04/04/1985:
     Verkavelingsaanvraag van de brouwerij en boomgaard (252e, 254l).
08/08/1985:
     Verkaveling brouwerij en boomgaard (252e,254l) geweigerd wegens industriëel archeologische waarde.
19/09/1985:
     Verkaveling moestuin (240g2: lot3) toegestaan.
     Verkaveling park (240g2: lot1 , lot2) geweigerd wegens parkwaarde.
16/10/1985:
     Verkoop van de moestuin (240g2: lot3=240k3) als bouwgrond.
     Gelegen aan de Gentsestraat.
09/01/1986:
     Verkavelingsaanvraag van het park (240l3: lot1, lot2).
13/02/1987:
     Verkavelingsaanvraag van de boomgaard (252f).
27/02/1987:
     Verkaveling park (240l3: lot1, lot2) toegestaan zonder bezwaar.
27/04/1987:
     Verkaveling boomgaard (252f) toegestaan zonder bezwaar.
27/05/1987:
     Verkoop van de boomgaard (252f) als bouwgrond, inmiddels bebouwd.
1 5/12/1988:
     Verkavelingsaanvraag van de brouwerij (254l).
22/03/1 989:
     Verkaveling brouwerij (254l) geweigerd wegens industrieel archeologische waarde.
13/12/1989:
     Na beroep bij de Bestendige Deputatie en na beroep bij de Minister
     Verkaveling brouwerij (254m,n) vergund op voorwaarde van totale sloping.
07/03/1989:
     Verkoop van deel park (240l3: lot1) als bouwgrond, inmiddels bebouwd.
27/12/1989:
     Verkoop van deel park (240l3: lot2) als bouwgrond, nog niet bebouwd.
17/09/1990:
     Verkoop van het gebouwencomplex (254m,n) net vóór de sloping.
30/03/1995:
     Het gebouwencomplex (254m,n) wordt opkocht door huidige eigenaars.
06/03/1997:
     De brouwerij met uitrusting is een beschermd monument

BOUWEVOLUTIE

Vanaf 1983 staan de gebouwen leeg en begon het verval. In 1989 werd de intacte inboedel verkocht en uit het complex verwijderd. De aangebrachte schade (vooral aan de brouwzaal) versnelde het verval van het complex. De monocylinder-stoommachine en de baskuul-waterpomp werden verkocht aan het brouwerijmuseum in Bocholt. De open roerkuip, kookketel en koelbak aan nv Boon in Lembeek en de ammoniakcompressor en pletmolen aan het museum in Charleroi.


PERCEELOPDELING

In 1973 gebeurt een hernummering waarbij alle bouwvolumes kad. nr. 254k krijgen en de binnenkoer het kad. nr. 254l. In 1985-86 wordt het park opgedeeld in drie bouwloten 240 k3 en 240 l3 en de boomgaard wordt 252 f. In 1989 wordt het gebouwencomplex met binnenkoer in 2 bouwloten opgedeeld; 254m en 254n.

FAMILIEKRONIEK

In 1970 wordt het brouwen volledig stopgezet. De activiteiten beperkten zich tot het uitzetten (verdelen) van bier van de firma Krüger en Van Roy. In de jaren 80 zet Joseph Rubbens alle activiteiten stop. In het jaar 1983, bij het overlijden van zijn moeder, Helena Van De Velde wordt de brouwerij verlaten. De brouwinstallatie lag toen al 13 jaar stil.

BOUWEVOLUTIE

Vanaf 1930 start de technische modernisering van de brouwerij. De eest werd omgebouwd om onderdak te kunnen geven aan de nieuwe koelinstallatie en de ijsfabricatie. De bestaande stoomketel werd vervangen door een nieuwe (1931). Aluminium tanks voor het gisten en lageren van het bier van !age gisting werden in de kelders van bouwblok VII gemonteerd. Op de verdieping erboven kwam de filter en de nieuwe isobar-installatie om het bier op vaten te trekken. Aan de achterzijde van dit bouwblok werd een bijgebouw opgetrokken om de flessen te reinigen en te bottelen. Later volgde in hetzelfde gebouw de pasteurisatie. Tezelfdertijd werd de achtertuin (het nieuwe park) bereikbaar gemaakt via een
doorgang doorheen de schuur. Vanaf 1945 (na de oorlog) kon dan ook dankzij de grondige vernieuwingswerken "bier van lage gisting" gebrouwen worden. Het brouwen van bier van hoge gisting werd volledig stop gezet. Het toenmalige gebouwenbestand werd tot op heden niet meer uitgebreid.


PERCEELOPDELING

Het brouwerijgedeelte, nu doorlopend over het vroegere boerderij-gedeelte krijgt kad.nr. 254l, het naastliggend weiland 252e, het aangewonnen stuk land 240g2 en de daarop opgetrokken aanbouw nr. 254k.

FAMILIEKRONIEK

Helena Van De Velde zorgt voor de verdere uitbreidingen en aanpassingen. Na het beëindigen van zijn militaire dienst neemt haar zoon Joseph Rubbens in 1947 het beheer in handen. Joseph Rubbens (1919-1993), gehuwd met M. Bocklandt was burgemeester van Zonnegem van 1947 tot 1977 (in 1977 gefusioneerd met St. Lievens Houtem).

BOUWEVOLUTIE

In 1909 werd de stal naast de brouwerszaal verbouwd, er kwam een uitbreiding naar de binnenkoer bij en er werd een duiventoren opgetrokken. De stal werd verder uitgebreid tot aan de straat met garages. Om deze uitbreiding te kunnen realiseren werd een bestaande schuur langs de straatzijde gesloopt op de straatmuur na, die als basis voor de topgevel bleef dienen. Zowel het bestaande deel als de uitbreiding werden opgesmukt met een nieuwe paradegevel. Het is in deze toestand dat bouwblok I en II zich nu nog bevinden.

PERCEELOPDELING

Het brouwerijgedeelte krijgt kad.nr. 254h, het naastliggend weiland 252d. Het boerderijgedeelte met binnenkoer krijgt nr. 254i.

FAMILIEKRONIEK

Charles (Karel) Rubbens (1887-1928) nam het burgemeesterschap over van zijn overleden vader in 1928. Hijzelf stierf echter ook in datzelfde jaar. Zijn echtgenote Helena Van De Velde nam de beheer van de brouwerij in eigen handen met bijstand van de gemeentesecretaris J. Van Dorpe en haar broer G. Van De Velde.

BOUWEVOLUTIE

In 1902 werd de eest opgetrokken en gebeuren vermoedelijk de verdere aanpassingswerken in de andere stallingen (inbrengen van trogwelven). In 1905 werd op de hoek van het domein een kapelletje opgetrokken. In 1907 werd de jagerszaal aangebouwd. De voorgevel met aanbouw van het woonhuis werd dan samen met het jagerslokaal uitgetegeld.

PERCEELOPDELING

Het brouwerijgedeelte krijgt kad.nr. 254f, het naastliggend weiland 252c en het stuk land langs de straat wordt opgesplitst in het bouwvolume van de kapel met 255d en in weiland met nr. 255e. Het boerderijgedeelte met binnenkoer krijgt vanaf het ogenblik van de aanbouw van het jagerslokaal het nr.254g.

FAMILIEKRONIEK

Alfons Rubbens zette de verfraaiingswerken aan het gebouwencomplex verder en laat ons bij zijn overlijden de brouwerij (wat betreft gevelafwerking) na zoals we ze nu nog kennen.